Pracovní skupiny MAP

Předškolní vzdělávání v malých obcích

Předškolní vzdělávání  ve městech a větších obcích

Vzdělávání v malotřídních základních školách

Vzdělávání v úplných základních školách, vč. škol speciálních

Vzdělávání ve školních družinách, zájmové a neformální vzdělávání vč. ZUŠ