Standardizace MAS pro programové období 2021 - 2027

MOST Vysočiny, o.p.s. podala dne 24.9.2020 Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS dle pokynů Ministerstva pro místní rozvoj (viz Uživatelská příručka-Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS). Splnění podmínek standardizace je podmínkou pro podání žádosti o podporu strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro nové programové období 2021-2027, na které již MAS pracuje. V rámci přípravy na programové období 2021-2027 bylo nezbytné aktualizovat základní dokumenty MAS.

Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS byla Řídícím orgánem MMR schválena dne 4.12.2020.

Schvalující protokol

Výzva pro podání žádostí o kontrolu dodržování standardů MAS