Příprava strategie

Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021–2027 vytváří MAS MOST Vysočiny ve spolupráci s dalšími subjekty v území. V rámci tvorby strategie jsou v území vyplňovány dotazníky ze strany obyvatelů, představitelů obcí a měst, od podnikatelů a neziskových organizací. MAS také shromažďuje záměry z celého území od dalších zainteresovaných subjektů subjektů, bude pořádat komunitní projednávání v rámci obcí, mikroregionu apod.

V programovém období 2021–2027 bude realizována strategie MAS MOST Vysočiny na území 61 obcí. Území se oproti současnému programovému období rozšíří o 2 obce.

Dotazníkové šetření bylo uzavřeno a v současné době probíhá vyhodnocení došlých odpovědí.

Seznam zapojených obcí

Mapové zobrazení území působnosti MASPodkladové materiály a výstupy týkající se tvorby SCLLD:

Podklady z konání focus group

Zápis z jednání FG životní prostředí 

Fotografie

Podklady z veřejného projednávání

Zápis veřejného projednávání

Fotografie

Výsledky dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníků