Nová zelená úsporám Light

MASka pomáhá s dotací v rámci programu Nová zelená úsporám Light

Jak dotace funguje: 

 • Peníze se vyplácí předem ve formě zálohy
 • Podpora až 100 % realizačních výdajů
 • Maximálně však 240 000 Kč na jeden rodinný dům (nelze opakovaně)
  1. Zateplení max. 150 000 Kč
  2. Solární ohřev vody max. 90 000 Kč
 • Žadatel musí být (spolu)vlastník rodinného domu a mít v domě trvalý pobyt před 12.9.2022
 • Žadatel i všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně

          NEBO

 • Žadatel kdykoli v období mezi 12.9.2022 a dnem podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu)

Co k žádosti budete potřebovat:

 • Identitu občana nebo bankovní identitu
 • Potvrzení o vedení bankovního účtu/výpis z účtu
 • Potvrzení o důchodu/ potvrzení o čerpání příspěvku na bydlení
 • Fotodokumentaci před realizací vybraného opatření
 • Odborný posudek (ten zpracuje MAS) 

Na koho se můžete v rámci MAS obrátit pro další informace:

 • Mgr. Naděžda Jašová, jasova@masmost.cz, tel. 778 716 960
 • Mgr. Zuzana Syslová, syslova@masmost.cz, tel. 770 146 071
 • Ing. Jitka Kourková, kourkova@masmost.cz, tel. 773 377 345

Další dokumenty:

Zřízení identity občana

Závazné pokyny pro žadatele

Odborný posudek

Odborný posudek po realizaci

Zpráva o instalaci OZE


obrazek