Nová zelená úsporám Light pokračuje!

Od 17. 1. 2024 je znovu zpuštěn příjem žádostí v Nová zelená úsporám Light. MASka tak opět bude poskytovat bezplatné poradenství pro své území. 

Jak dotace funguje: 

Peníze se vyplácí předem ve formě zálohy

Podpora až 100% realizačních výdajů

Dotace je určena pro:

 • vlastníky rodinných domů nebo trvale obývaného rekreačního objektu
 • vlastníky bytu v bytovém domě nebo spoluvlastnického podílu na bytovém domě s právem užívat posuzovaný byt
 • členy bytového družstva s právem užívání posuzovaného bytu v bytovém domě

Podmínky pro rodinné domy:

 • Dotace maximálně 240 000 Kč na jeden rodinný dům (nelze opakovaně)

               Zateplení max. 150 000 Kč

               Instalace obnovitelných zdrojů energie max. 60 000 Kč/90 000 Kč

Kdo může žádat:

 • Žadatel musí být (spolu)vlastník rodinného domu a mít v domě trvalý pobyt před 12.9.2022
 • Žadatel i všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně

          NEBO

 • Žadatel kdykoli v období mezi 12.9.2022 a dnem podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu)
 • v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o dotaci některý ze členů domácnosti pobíral přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti žadatele.

Podmínky pro bytové domy:

 • Zateplení max. 150 000 Kč (pouze na výměnu oken nebo vchodových dveří do exteriéru)
 • 75% bytů v bytovém domě má již okna vyměněna s izolačním zasklením (min. 2-sklo)
 • nutný souhlas ostatních spoluvlastníků popř. SVJ

Co k žádosti budete potřebovat:

 • Identitu občana nebo bankovní identitu
 • Potvrzení o vedení bankovního účtu/výpis z účtu
 • Potvrzení o důchodu NEBO potvrzení o čerpání příspěvku na bydlení NEBO potvrzení o pobírání příspěvku na dítě
 • Fotodokumentaci PŘED realizací vybraného opatření
 • Odborný posudek (ten Vám zpracuje MAS) 

 Na koho se můžete v rámci MAS obrátit pro další informace: 

 • telefonicky v době od 8-16h 
 • osobně vždy v úterý od 9-14h
 • Ing. Jitka Kourková, kourkova@masmost.cz, tel. 773 377 345
 • Mgr. Zuzana Syslová, syslova@masmost.cz, tel. 770 146 071

Platné dokumenty:

Závazné pokyny pro žadatele

Odborný posudek navrhovaných opatření

Záznam o návštěvě na místě

Souhlas spoluvlastníků bytového domu

Zpráva o instalaci OZE

Zpráva o provedených opatřeních


obrazek