Nová zelená úsporám pokračuje s novými podmínkami

Od 25. 6. 2024 je znovu zpuštěn příjem žádostí v Nová zelená úsporám Light. MASka již bude v omezené míře poskytovat bezplatné poradenství pro své území. 

Jak dotace funguje: 

Peníze se vyplácí předem ve formě 100% zálohy - max. 250 000 Kč 

Instalace obnovitelných zdrojů energie max. 50 000 Kč/70 000 Kč

Podpora až 100% realizačních výdajů

Kdo může o dotaci žádat:

 • žadatel jenž je vlastník nebo spoluvlastník podporovaného 
 1. rodinného domu
 2. bytu v bytovém domě nebo spoluvlastnického podílu na bytovém domě s právem užívat posuzovaný byt
 3. člen bytového družstva s právem užívání posuzovaného bytu v bytovém domě

Žadatel a všichni členové domácnosti ke dni podání žádosti o dotaci:

 • pobírají starobní důchod a nevlastní další stavbu pro bydlení nebo podíl na takovéto nemovitosti (včetně bytu, členského podílu v bytovém družstvu) 
 • pobírají invalidní důchod 3. stupně
 • jsou zahrnuti do okruhu společně posuzovaných osob v žádosti o příspěvek na bydlení v dané nemovitosti
 • jsou zahrnuti do okruhu společně posuzovaných osob v žádosti o přídavek na dítě žijící ve společné žádosti se žadatelem

Co k žádosti budete potřebovat:

 • Identitu občana (jak ji založit) nebo bankovní identitu
 • Potvrzení o vedení bankovního účtu/výpis z účtu
 • Potvrzení o důchodu/dokument prokazující čerpání příspěvku na bydlení/přídavku na dítě. V případě přídavku na dítě je potřeba doložit úřadem práce potvrzenou žádost o přídavek, případně jiné potvrzení o zahrnutí do okruhu společně posuzovaných osob. 
 • Fotodokumentace PŘED realizací daného opatření
 • Zprávu o navrhovaných opatřeních (zpracovává MAS)
 • Záznam o návštěvě na místě (zpracovává MAS) 

 Na koho se můžete v rámci MAS obrátit pro další informace: 

 • telefonicky denně v době od 8-16h
 • osobně vždy pouze v úterý 9-14h
 • Ing. Jitka Kourková, kourkova@masmost.cz, tel. 773 377 345
 • Mgr. Zuzana Syslová, syslova@masmost.cz, tel. 770 146 071
 • Mgr. Naděžda Jašová, jasova@masmost.cz, tel. 778 716 960

Závazné dokumenty pro žadatele - platné od 25. 6. 2024

Závazné pokyny pro žadatele - verze 6

Odborný posudek navrhovaných opatření - verze 6

Záznam o návštěvě na místě - verze 3

Souhlas spoluvlastníků bytového domu - verze 2

Zpráva o instalaci OZE - verze 3

Zpráva o provedených opatřeních - verze 5

Co je podporované a kolik se platí