Akční plán SCLLD pro OPZ+ MAS MOST Vysočiny
OPZ+ v území MAS MOST Vysočiny

MAS MOST Vysočiny realizuje od 1. 4. 2023 projekt s názvem „Akční plán SCLLD pro OPZ+ MAS MOST Vysočiny." Jedná se o tříletý projekt, který potrvá do 31. 3. 2026. Výše dotace činí 9 558 277,- Kč. Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000205. 

Hlavním cílem projektu je rozvoj komunitní práce ve vybraných obcích MAS MOST Vysočiny, zaměstnání osob z vybraných cílových skupin, zřízení a provoz dětského komunitního klubu a venkovského komunitního tábora pro zdravotně znevýhodněné děti.

Cílová skupina projektu je velmi široká. V následujících třech letech budou realizovány aktivity zaměřené na:

  • Seniory, veřejnost, osoby pečující o malé děti, osoby ve věku 55 a více let, osoby vracející se na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené, osoby s nízkou úrovní kvalifikace, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby do 18 let věku se speciálními vzdělávacími potřebami, uchazeče o zaměstnání. 

 Pro lepší přehlednost jsou klíčové aktivity rozděleny do 3 skupin, podle tématu:

  • Podpora komunitní práce – bude probíhat v Osové Bítýšce, Kozlově a Měříně. 
  • Zaměstnanostní programy – dojde k vytvoření 3 nových pracovních míst na dvou obcích – Měřín a Ořechov. 
  • Komunitní klub, komunitní tábor – podpora rodičů zdravotně znevýhodněných dětí, pro které vznikne v prostorách Základní a praktické školy ve Velké Bíteši komunitní klub. Pro tytéž děti bude jednou ročně probíhat komunitní tábor.


publicita-plakat