Společná zemědělská politika

MAS MOST Vysočiny se zapojí do Programového rámce pro Společnou zemědělskou politiku, dříve známou jako Program rozvoje venkova. 

V tomto období budeme mezi žadatele rozdělovat částku 29 502 400,- Kč. 

6. 11. 2023 byly vydány Obecné a specifické podmínky pro žadatele. Doporučujeme všem kdo by v rámci SZP chtěli žádat o dotaci o podrobné prostudování. 

 Pravidla pro žadatele v rámci SZP, platné od roku 2024

21. 2. 2024 byl MAS Most Vysočiny schválen Programový rámec Společné zemědělské politiky. Součástí PR SZP je i harmonogram výzev, včetně plánované alokace. 

Programový rámec Společné zemědělské politiky

Vyhlášení 1. výzvy očekáváme v dubnu - květnu 2024.  

Důležité upozornění pro žadatele: 

Všechny projekty musí obsahovat PŘIDANOU HODNOTU!  

Projektová žádost vyplňovaná prostřednictvím Portálu farmáře bude obsahovat následující čtyři textová pole:

1) Stručný popis činnosti žadatele, výchozí stav, zdůvodnění projektu

2) Výsledky a přínos projektu pro žadatele

3) Popis inovativnosti projektu (bude-li pro projekt relevantní)

4) Vyjádření žadatele k přidané hodnotě projektu

Za přidanou hodnotu projektu lze považovat např. rozvoj sociálního kapitálu na území MAS, síťování, nová řešení, které nelze podpořit z jiného dotačního titulu, kombinace aktivit a další. Jedná se o příklady nikoliv výčet. 


Projektové záměry je možné konzultovat

Bc. Markéta Stará, tel: 778 958 699, stara@masmost.cz. Osobně v době Po - Čt od 8-13h. 

Lucie Augustová, tel: 775 142 734, augustova@masmost.cz. Osobně v době Út - Čt od 8-12h.