Společná zemědělská politika

MAS MOST Vysočiny připravuje Programový rámec pro Společnou zemědělskou politiku, dříve známou jako Program rozvoje venkova. 

V tomto období budeme mezi žadatele rozdělovat částku 29 502 400,- Kč. 

Vyhlášení 1. výzvy předpokládáme na přelomu ledna a února 2024. 

6. 11. 2023 byly vydány Obecné a specifické podmínky pro žadatele. Doporučujeme všem kdo by v rámci SZP chtěli žádat o dotaci o podrobné prostudování. 

 Pravidla pro žadatele v rámci SZP, platné od roku 2024