PRV

9. výzva Programu rozvoje venkova

Název SCLLD

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS MOST Vysočiny na období 2021–2027 – Kvalita života II

 

Termín příjmu žádostí:

1. 2. 2023 – 3. 3. 2023

 

Termín registrace na RO SZIF:         

3. 5. 2023

 

Místo podání žádostí:

Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

 

Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD

 

 

Seznam přijatých žádostí v rámci 9. výzvy PRV:

 

pdfSeznam přijatých žádostí-výzva č.9.pdf

pdfZápis z jednání Výběrového orgánu-30.3.2023.pdf

pdfZápis z jednání Rozhodovacího orgánu-13.4.2023.pdf

pdfZápis z jednání Rozhodovacího orgánu-24.4.2023.pdf

pdfSeznam vybraných a nevybraných žádostí v rámci výzvy č.9.pdf

 

Text Výzvy

 

pdfVýzva č.9.pdf

xlsxPočet obyvatel k 1.1.2022.xlsx

pdfPříloha č.2-Podpořené projekty v rámci PRV.pdf

 

Upozornění pro žadatele:

Upozorňujeme žadatele, že z důvodu prominutí sankce u ukončeného projektu z výzvy č. 7, dochází ke snížení celkové alokace na 9. výzvu MAS MOST Vysočiny. Celková nová alokace na výzvu č. 9 nyní činí 2 587 790 Kč!!! 

Alokace na výzvu musí odpovídat schválenému finančnímu plánu SCLLD, tzn. že nesmí dojít k překročení částky alokace MAS stanovené pro celé programové období. 

  

Vypsaná Fiche – 1

 

Základní informace k fichi 1 a schválené znění fiche ŘO PRV

Investice do zemědělských podniků: 2 910 928,- Kč

 

pdfSchválené znění Fiche 1.pdf

pdfZákladní informace k Fichi 1.pdf

 

  

Pozvánka na seminář pro žadatele výzvy č. 9 Programu rozvoje venkova č. 9

pdfPOZVÁNKA na seminář pro žadatele.pdf

 

Prezentace

pptxFiche_1

pptxPRV_celek

 

Základní dokumenty k výzvě 

pdfPravidla k 19.2.1.pdf

pdfPravidla MAS k 19.3.1.pdf

pdfInterní postupy MAS PRV-2023.pdf

pdfEtický kodex.pdf

pdfJednací řád VO.pdf

pdfJednací řád RO.pdf

pdfJednací řád KO.pdf

pdfPříručka pro zadávání veřejných zakázek.pdf

pdfPříručka pro publicitu PRV verze 6.pdf

 

 

 

2. výzva PRV

ZRUŠENA

3. výzva PRV

ZRUŠENA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí